Top Panel

За БАРМ

Българската асоциация на регионалните медии /БАРМ/ обединява 30 регионални вестници у нас, някои от които са с над 50-годишна история. Това са издания с авторитет и утвърдени позиции на медийния пазар, с основен принос при формиране на общественото мнение в страната. Общият им дневен тираж надхвърля 150 хиляди. По-голяма част от тях са информационни всекидневници, с разнородна читателската аудитория. Обхватът на тяхното разпространение покрива територията на България.

 

Създаването на Асоциацията е логичен и закономерен резултат на необходимостта от силна медиана структура в България. Тя е посредник между регионалните издания и българските институции – включително европейски и световни.

Българската асоциация на регионалните медии е сериозна стъпка към формирането в България на гражданско общество от европейски тип.

Сред основните й задачи е да гарантира участието на местните вестници – а чрез тях и на читателите им в изработването на закони, национални стратегии и политики, които са пряко свързани с техните региони. От една страна организацията е създадена да защитава интересите на своите членове, а от друга да улесни достъпа до тях.

Местните вестници винаги точно и правдиво отразяват действителността на българските градове и села и именно в това се изразява голямата сила на изданията. През последните години нарасна и тяхната роля за утвърждаването на демократичните ценности в българското общество.

Асоциацията инициира редица дейности за повишаване на професионалното ниво на кадрите, работещи в местните издания. Съдейства при решаването на проблеми от организационен и технологичен характер за подобряване качеството на журналистиката като цяло.

Българска асоциация на регионалните медии е сред първите подписала Етичният кодекс, член е на Съюза за стопанска инициатива.

 

Сред актива на организацията е реализацията на

четири международни проекта:

1.“Балкани без граници”, който се осъществи с финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество” и се реализира съвместно с колегите от Асоциацията на югоизточните европейски журналисти на Турция. В резултат на дейностите по осъществяването на проекта бе изградено стратегическо сътрудничество между 27 български регионални вестника и 17 турски медии.

2.“Българският бизнес: развитие чрез сътрудничество”. ПРоектът се осъществи с финансовата подкрепа на Делегацията на европейската комисия в България и се реализира чрез три регионални вестника: в. Струма – Благоевград, в. Нов живот – Кърджали и в. Вяра – Дупница. Една от основните хипотези, заложени в проекта бе развитието на

граждански мрежи, в които медиите са активен посредник и партньор по пътя на присъединяването на България къч ЕС.

3.“ЕС и присъединяването на България” бе финансиран също от

Делегацията на европейската комисия в България. Организирани бяха 4 семинара с журналисти от регионалните медии, чрез които се разясни принципите и политиката на Европейския съюз и ролята на регионалните медии в предприсъединителния процес.

4.През 2005 г БАРМ спечели конкурс за организиране на семинари към Делегацията на Европейския съюз в България и Министерство на вътрешните работи за обучение и тренинг на журналисти във връзка с комуникационната стратегия на МВР и Глава 24.

Кой е тук сега

We have 68 guests and no members online

Нови потребители

  • tubepornvidtop1
  • ytizyq
  • izokakij
  • bndvict
  • martina

Статистики

  • Visitors : 6
  • Articles : 6050
  • Web Links : 2
  • Articles View Hits : 1544069

Търсене